אחריות חברתית לחינוך

סולידריות קולקטיבית+מחויבות בערכים+ שייכות קהילתית

על מה אנחנו מדברים כשמדברים על אחריות חברתית לחינוך

מוסד אחראי מבחינה חברתית הוא בעל יכולת להבין את צורכי סביבתו ותורם באופן פעיל לשיפורו. מדיניות היחסים של בית ספר אינטגרל עם הסביבה היא מדיניות של שותפות ואחריות.

החינוך היהודי מקדם את ההמשכיות של העם היהודי. היום אנו צריכים אנשים שיעזרו לקדם את החינוך היהודי.

כל אחד מאיתנו מקדם את החינוך היהודי


יותר מ50 שנה בחינוך

בית ספר אינטגרל מחנך לערכים אוניברסלים ויהודיים. בונה אנשים אחראים, סולידרים, פעילים וחקרנים בעלי רמה אקדמאית גבוהה דרך חינוך פלורליסטי, דו תרבותי ורב לשוני, בסביבה ידידותית בה התלמידים יהיו שמחים וירגישו חלק מפרויקט חינוכי רב תחומי.

   חטיבה העליונה בין לאומי - חטיבה העליונה - בחטיבת-הביניים - בית ספר יסודי - גן ילדים