how to create your own website

צור קשררמות של צדקה


.צדקה היא מצווה אשר נותנת לתורם הכרה, אושר ושלווה נפשית. מנקודת מבט זו מי שעוזר לזולת עוזר לעצמו

תודה לדירקטוריון של אחים רחמונים על התרומה לתמיכה בסמינר להכשרת מורים. תרומתו לגיבוש מורים העתידיים, מחנכי הדורות הבאים, מאפשרת לנו להמשיך ולפתח את הפרויקט החינוכי שלנו.

?רוצה לתרום

מלגה

 עבור זכר לימוד שנתי לתלמיד

שנתי  U$S 6.000

שישה חודשים U$S 3.000

שלושה חודשים U$S 1.500

 חודשי U$S 500

 

חדר אוכל

ארוחת צהריים שנתית לתלמיד

שנתי  U$S 1.500

 שישה חודשים U$S 750

 שלושה חודשים U$S 450

 חודשי U$S 150

 

כלי כתיבה

לשנת לימודים לתלמיד

שנתי  U$S 300

 שישה חודשים U$S 150

 שלושה חודשים U$S 90

 חודשי U$S 30


אחר

    סכום תרומה לבחירה אישית


 (+598) 2708 1718 int. 131 - donaciones@escuelaintegral.edu.uy :אם ברצונך לתרום באמצעים אחרים אתה יכול לתקשר באמצעים הבאים